제품 등록

연장 보증을 얻으세요

Czech Republik (Ceská republika)

Vítejte v online registraci firmy ZEISS

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku ZEISS.

Zakoupený foto výrobek ZEISS si můžete zaregistrovat online čtyři týdny od data zakoupení. Poté obdržíte rozšířenou tříletou záruku firmy ZEISS.

Registrační systém firmy ZEISS pracuje snadno a rychle. Získané registrační údaje slouží jen pro interní účely. Po ukončení registrace obdržíte od firmy ZEISS e-mailem její potvrzení a registrační číslo.

우리는 웹사이트에서 쿠키를 사용합니다. 쿠키란 웹사이트를 방문할 때 컴퓨터에 저장되는 작은 텍스트 파일을 말합니다. 쿠키는 널리 사용되고 있으며, 사이트를 최적화하여 보여 주고 개선하는 데 도움이 됩니다. 우리 사이트를 이용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 더 보기